Rusça'da belli başlı okul terimleri

Bütün öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz. Bu bağlantıda günlük hayatta en çok lazım olacak okul terimlerinin Rusça dilindeki karşılıklarını göreceksiniz.
Rusça'da belli başlı okul terimleri
Okulda - В школе 

Школа [şkOla] - okul
Частная школа [Çastnaya şkOla] – özel okul
Садик [Sadik] – ana okulu
Начальная школа [naçalnaya şkOla] – ilköğretim okulu
Средняя школа [srednyaa şKOla] - ortaokul
Лицей [liTsey] - lise
Техникум [Tehnikum] – teknik lise
Аспирантура [aspirantura] – doktora öğrenimi
Магистратура [magistratura] – yüksek lisans öğrenimi
Факультет [fakul’tet] - fakülte
Университет [universitet] - üniversite
Профессор [prafessar] - profesör
Директор [direktar] - müdür
Учитель [uçitel’] - öğretmen
Преподаватель [prepadavatel’] – öğretim görevlisi
Студент [student] – erkek öğrenci (üniversite)
Студентка [studentka] – bayan öğrenci (üniversite)
Школьник [şkol’nik] – öğrenci (okul)
Учебник [uçebnik] – ders kitabı
Парта [parta] - sıra
Урок [urok] – ders (okul)
Пара [pAra] – ders (üniversite)
Экзамен [ekzamen] - sınav
Вопрос [vapros] - soru
Специалисть [spetsialist] - uzman
Дневник [dnevnik] - günlük
Домашнее задание [damaşnee zadanie] – ev ödevi
Компютер [kampyuter] - bilgisayar
Монитор [manitor] - monitör
Экран [ekran] - ekran
Клавиатура [klaviaTUra] - klavye
Календарь [kalendar’] - takvim
Словарь [slavar’] - sözlük
Карта [Karta] - harita
Линейка [lineyka] - cetvel
Доска [daska] - yazı tahta
Мел [mel] - tebeşir
Тряпка [tryapka] – yazı silgisi
Книга [kniga] - kitap
Тетрадь [tetrad’] - defter
Страница [stranitsa] - sayfa
Листочка [listoçka] - yaprak
Ручка [ruçka] – tükenmez kalem
Карандаш [karandaş] – kurşun kalem
Стёрка [styorka] - silgi
Библиотека [bibliateka] - kütüphane